Betag Innovation

Hlavným zámerom švajčiarskej spoločnosti Betag Innovation je zefektívniť, zjednodušiť a urýchliť prácu technikov pri oprave automobilov. V dnešnej dobe sa príliš veľa poškodených častí karosérie úplne vymieňa i preto, že veľa z nich možno opraviť. Najčastejšie sa tak deje preto, že veľa karosární nemá nástroje k oprave týchto poškodených dielov. 

Spoločnosť Betag Innovation vyrába nástroje pre opravy malých a stredne ťažkých poškodení karosérií automobilov. Hlavným produktom je moderný karosársky opravárenský systém pre menšie a stredne ťažké poškodenia Flatliner. Ďalej vyrába kompletný sortiment nástrojov  na odstránenie poškodenia karosérie systémom Paintless Dent Removal (PDR), alebo vytlačovaním, kedy sa opravuje už nalakovaná karoséria bez rizika poškodenia laku. Ďalšími možnosťami sú lepiace systémy (vyťahovanie lepením), či systém Hotbox (vyťahovanie indukciou). Tieto systémy zahŕňajú štandardné a špeciálny sety PDR tyčí, kompletné systémy, lepiace systémy, osvetlenie a príslušenstvo. V neposlednom rade sú súčasťou sortimentu sady Plastic Repair pre opravy dielov z termoplastov.

Spoločnosť spolupracuje s výrobcami automobilov, poisťovňami a predajcami po celom svete.  Najlepším spôsobom presvedčenia o kvalite a využití produktov Betag Innovation sú školenia a prezentácie. Prezentácie prebiehajú taktiež v školiacom centre spoločnosti Servind a pri zakúpení systému sú samozrejmosťou.

# # # # # # # #

Nahoru