Certifikáty bezpečnosti

Certifikovaná bezpečnosť výrobkov

Produkty spoločnosti Hesse Lignal spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne, ale aj bezpečnostné nároky. Potvrdením sú certifikáty od uznávaných inštitúcií.

 • Chemická stálosť podľa normy DIN 68861
 • Kontrola cytotoxicity podľa EN ISO 10993-1:2003
 • Odolnosť voči PVC
 • Bezpečnosť hračiek podľa DIN EN 71-3
 • Odolnosť voči pôsobeniu slín / potu podľa DIN V 53160
 • Ustanovenia k uvoľňovaniu formaldehydu podľa DIN 717-2
 • Rezolúcia IMO
 • Ustanovenia o emisných limitoch (VOC)
 • Nariadenie o farbách a lakoch na rozpúšťadlovej báze / Decopaint
 • Nábytok bez škodlivých látok podľa RAL-RG 430
 • Požiarne vlastnosti stavebných hmôt a jednotlivých častí podľa DIN 4102
 • Požiarne vlastnosti podľa rezolúcie IMO A.653 (16)
 • Protipožiarna ochrana u koľajových vozidiel podľa E DIN 5510-2

 

TUV Halle  LGA   FMPA  WKI
 CYTOX  QS-geprueft    Decopaintfaehig
 ihd  ofi  TOX-RESPONS  
# ## # #  # # #

Nahoru