Doživotná záruka na lak Color for Life

V roku 2013 prepracoval Standox svoju doživotnú záruku na lak Color for Life a rozšíril ju o nové výhody. S týmto programom môžu autolakovne certifikované spoločnosťou Standox ponúknuť svojim zákazníkom ojedinelú doživotnú záruku na lak. Svojim zákazníkom tak dielňa garantuje profesionálne spracovanie najmodernejších produktov a zákaznícky orientovaný servis. 

Záruka sa vzťahuje na poškodenie, ako je vyblednutie laku spôsobené poškodenými pigmentami alebo na odlupnutie vrstvy vrchného laku alebo inej vrstvy, ktoré boli aplikované v priebehu opravy. V prípade oprávnenej reklamácie preberá Standox všetky náklady na materiál, prácu a náhradné vozidlo po dobu opravy. S programom Color for Life ponúka Standox lakovniam špičkový marketingový nástroj, s ktorým môžu pozdvihnúť kvalitu svojich služieb, ktoré poskytujú majiteľom vozidiel a ďalším partnerom, ako sú poisťovne alebo fleetoví zákazníci. Zároveň sa tak môžu odlíšiť v náročnom konkurenčnom prostredí.

V rámci prepracovaného programu Color for Life už lakovne nemusia so svojimi zákazníkmi uzatvárať komplikované záručné zmluvy. Doživotnú záruku na lak udelia jednoduchým vystavením certifikátu opravy, ktorý zadávateľ opravy nájde pri prevzatí vozidla vo forme závesky na zrkadlo. Záveska obsahuje záručné podmienky a ďalšie dôležité informácie vrátane informácie s možnosťou každoročnej prehliadky laku zdarma. Prostredníctvom závesky naviac udeľuje lakovňa pre každú opravu individuálny kód, ktorý umožňuje v garančnom prípade priradenie zákazky. Záujem o doživotní záruku na lak potvrdzuje zákazník jednoduchou registráciou cez internet.

Nanovo je do programu zahrnutý výskum zákazníckej spokojnosti. Prostredníctvom internetových stránok môže majiteľ vozidla ohodnotiť rôzne aspekty úspešnosti opravy, ako sú kvalita práce alebo ústretovosť zamestnancov. Výsledky obdrží lakovňa každý mesiac prostredníctvom e-mailu zdarma. Pravidelné hodnotenie zákazníckej spokojnosti môže dať nielen cenné upozornenie na potenciál pre zlepšenie, ale šikovným podnikateľom ponúka taktiež konkurenčnú výhodu pri oslovovaní poisťovní či fleetových zákazníkov.

Pre lakovne, ktoré sú zapojené do programu Color for Life, sú pripravené ďalšie komunikačné materiály a predlohy, ktoré informujú o programe alebo o ďalších akciách. Zaujímavým marketingovým nástrojom pre získanie zákazníckej loajality sú napríklad i lakovacie nálepky Standofix, ktoré možno zakomponovať do závesky na zrkadlo Color for Life. Extrémne tenká samolepiaca fólia je počas opravy nalakovaná zhodným odtieňom opravovaného vozidla. Pri prípadnom drobnom poškodení laku stačí vystrihnúť kúsok nálepky vo vhodnej veľkosti a drobný škrabanec alebo odlupnutý lak od odfrknutého kamienku jednoducho prelepiť.

Spoločnosť SERVIND SLOVAKIA s.r.o., ktorá je výhradným distribútorom lakovacích materiálov Standox v Slovenskej republike, zastrešuje doživotnú záruku na lak v certifikovaných autolakovniach na domácom trhu.

 Inštruktážne video Color for Life

Fotografie

# ## # #  # # #

Nahoru