Filtrácia vzduchu

Nízka priľnavosť, prach, rybie oči a iné problémy na lakovaných povrchoch sú obyčajne výsledkom problémov v prívode stlačeného vzduchu. Tieto chyby sú drahé. Môžeme im zabrániť 100% technicky čistým vzduchom. Nemecký výrobca SATA ponúka riešenie vo vysokej kvalite a s dlhodobou životnosťou. 

Nie všade sú požiadavky na stlačený vzduch tak vysoké ako sú vyžadované na lakovni. Aby boli uspokojené i tie najvyššie nároky, ponúka SATA filtre, ktoré sú navrhnuté ako stavebnicový systém. Takže jednotky môžu byť špecificky kombinované, aby splnili akékoľvek požiadavky.

# ## # #  # # #

Nahoru