Legislatíva

Legislativa

VOC-konformný: od plniča až k vrchnému laku

Ekologicky šetrné výrobky, ako to vyžaduje zákon:

Za začiatku januára 2007 vstúpila do platnosti nová smernica EÚ, ktorá definuje prísne limity pre emisie organických rozpúšťadiel do ovzdušia. Od tohto roku sa teda všetky lakovne v Európe museli rozlúčiť so spracovaním konvenčných lakovacích systémov, založených na organických rozpúšťadlách a museli sa preorientovať na používanie ekologicky šetrných výrobkov. Európska smernica 2004/42/EG a jej realizácia v SR vo forme vyhl. 355/02Sb. v znení vyhl. 509/05 Zb. zakazuje výrobcom, importérom i aplikátorom od januára 2007 dávať do obehu výrobky na opravu laku vozidiel s nadmerným podielom organických rozpúšťadiel. Navyše EÚ pripravuje ďalšie sprísnenie týchto emisných limitov.

Z tohto dôvodu náš dodávateľ, spoločnosť Standox, neustále pracuje na optimálnom sortimente produktov, ktoré sú nielen komfortné pri ich používaní, ale navyše spĺňajú prísne ekologické normy. V tejto oblasti môžete počítať s našou podporou a poradenstvom. V rokoch 2005 až 2006 sme intenzívne pomáhali našim klientom s bezproblémovým prechodom na používanie vodouriediteľných materiálov Standox v celom rozsahu. Pevne veríme, že ocenili nielen túto našu podporu, ale aj ďalšie vlastnosti nových produktov ako je ich rýchlejšie spracovanie, väčšiu výdatnosť a verné farebné prevedenie.

Viac ako 400 autolakovní v ČR a SR tak využíva výhody kompletného ekologického vodouriediteľného systému Standox. Dodatočne Standox ponúka lakovniam jednoduché riešenie v podobe vodou riediteľného systému Basislacku. Pri používaní vodou riediteľných lakov a podkladových materiálov so zníženým podielom rozpúšťadiel, rovnako ako ekologicky šetrných čírych lakov, stačí potom ku kontrole už len jednoduchý doklad: pre svoje lakovne môžete využiť "zjednodušený redukčný plán". Inak musí lakovňa vykonávať pracné bilancie rozpúšťadiel a plniť rad ďalších administrtivních povinností, vyplývajúcich z vyhlášky. Všetky VOC konformné produkty spoločnosti spĺňajú najnáročnejšie požiadavky legislatívy. Iné výrobky pre opravy lakov osobných a úžitkových automobilov tu nenájdete. V súlade s ekologickými predpismi je aj lakovanie úžitkových vozidiel. Tu má lakovník k dispozícii VOC-konformný systém "Standofleet": 2K-systém s koncentrátmi miešacích lakov v top-kvalite. Vynikajúcim spôsobom sa hodí pre lakovanie úžitkových vozidiel, autobusov a transportérov.

# # # # # # # #

Nahoru