Mäder-Lacke

Mäder Lacke

Spoločnosť Mäder-Lacke je tradičným európskym výrobcom náterových hmôt, ako rozpúšťadlových tak vodou riediteľných, pre široké spektrum použitia. V oblasti výroby priemyselných náterových hmôt má spoločnosť Mäder-Lacke viac ako 75-ročnú tradíciu. Konzorcium Mäder Group je vďaka výrobným závodom vo Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku, ale aj s výrobnou základňou v Číne a Indii, globálnym výrobcom náterových hmôt.

Náterové hmoty značky Mäder sa dodávajú do celého radu odvetví ľahkého priemyslu, ale aj pre oblasť s vyšším koróznym zaťažením. Desiatky rokov sa spoločnosť Mäder-Lacke špecializuje tiež na dodávky náterových systémov pre koľajové vozidlá. Disponuje schváleniami pre najvýznamnejších európskych prevádzkovateľov dráh, ako sú:

  • DB (nemecké dráhy)
  • ÖBB (rakúske dráhy)
  • SBB (švajčiarske dráhy)
  • SNCF (francúzske dráhy
  • Dráhy ďalších štátov

Od roku 2009 sú ako konvenčné tak aj vodou riediteľné systémy schválené VÚZ. Disponujú teda potrebnými atestmi umožňujúcimi dodávky pre výrobu a opravy koľajových vozidiel SD (slovenské dráhy).

Vrchné nátery (PUR) sa vyznačujú vysokou chemickou odolnosťou a mnohé z nich boli oficiálne schválené ako Antigraffiti. To umožňuje ľahké a rýchle odstránenie grafitov bez rizika poškodenia náteru. S označením Antigraffiti dodávame nielen transparentné laky, ale aj prefarbené vrchné polyuretány (ako konvenčné, tak aj vodou riediteľné).

Spoločnosť Servind Slovakia disponuje vlastnými miešacími automatmi na vrchné konvenčné a vodou riediteľné materiály, s ktorými môže flexibilne reagovať na potreby zákazníkov v požadovanej kvalite a množstve.

Neváhajte kontaktovať vášho produktového manažéra, ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie:

Mgr. Rastislav Hudcovský
tel.: +421 42 4427 242
gsm: +421 907 726 216
e-mail: hudcovsky@servind.sk

Technológie

# # # # # # # #

Nahoru