Nová éra lakovania je tu! Toto je SATAjet X 5500

SATAjet X 5500

SATAjet X 5500

Náročné systémy lakov a nové odporúčania ich spracovania vytvárajú nové možnosti, ničmenej predstavujú pre užívateľa nové výzvy. SATAjet X 5500 s novým systémom X-trysiek udáva nový štandard budúcnosti.

• Revolučný systém trysiek
• Efektívna
• Tichá
• Konzistentná

Výhody

Revolučná: Atomizácia X-trysiek udáva úplne nový smer

Citeľne tichšia: Flüsterdüse™ tichá tryska vďaka optimalizovanej geometrii prúdenia, znížená hladina hluku v relevantných frekvenčných oblastiach

Individuálna: Vhodná pre každú aplikačnú požiadavku ako napríklad vlastnosť lakovacích systémov, klimatické podmienky alebo zvyklosti lakovača (pracovná rýchlosť/kontrola)

Precízna: Optimalizované rozdelenie materiálu pre rovnomernú a jemnú atomizáciu v oboch variantoch paprskov

Jednoduchá údržba: Nie je potrebný rozdeľovací krúžok vzduchu, vďaka tomu je možné jednoduchšie a rýchlejšie čistenie

Logická: Konštantný tvar paprsku u všetkých veľkostí trysiek (v rámci danej technológie) s rovnomerne rastúcim výdajom materiálu

Efektívna: Pri rovnakom štýle aplikácie je možné dosiahnuť výrazné úspory materiálu

Tryskový systém

Tryskový systém je vytvorený jednoduchšie: Obe overené technológie – HVLP a RP – zostávajú zachované. Pre každú sú k dispozícii trysky ako „I“, tak aj „O“. S rastúcimi veľkosťami trysiek u obidvoch technológií (HVLP/RP) a formami paprsku "I" alebo "O", rastie taktiež množstvo materiálu vychádzajúceho z trysky a to konštantne – to znamená, že výška a šírka paprsku, zostávajú rovnaké vo všetkých veľkostiach trysiek. Užívateľ má k dispozícii systém, ktorý je transparentný a logický a ktorý mu dáva jasné a štruktúrované možnosti rozhodovania.

Trysky „I“ majú natiahnutú formu paprsku s krátkymi prechodovými zónami a suchý stred paprsku, ktorý sa ideálne hodí pre pomalšiu pracovnú rýchlosť a ponúka pri lakovaní maximálnu kontrolu. Hrúbka nástreku je v porovnaní s „O“ tryskou o niečo menšia.

  • Natiahnutý paprsok s malou prechodovou zónou
  • Zlepšená kontrola počas aplikácie
  • Redukované množstvo nánosu materiálu v porovnaní so súčasnými tryskami alebo "O" tryskami

„O“ trysky majú oválnu formu paprsku s väčšou prechodovou zónou a taktiež mokrejším stredom, ktorý sa hodí pre vyššiu rýchlosť aplikácie, napriek tomu, že ponúka o niečo menšiu kontrolu pri lakovaní. Hrúbka nánosu je pri rovnakej veľkosti trysky v porovnaní s „I“ tryskami o niečo vyššia.

  • Oválny tvar paprsku s väčšou prechodovou zónou
  • Mokrý stred paprsku pre vyššiu pracovnú rýchlosť
  • Nános materiálu je o niečo vyšší, ako u "I" trysiek

SATAjet X 5500 obrazy

 

Fotografie

Servind Ilava

Sídlo spoločnosti v Ilave

# # # # # # # #

Nahoru