Odstraňovač oxidácie kovových častíc W25

DEOXIDIZER je produkt pripravený k okamžitému použitiu a je špeciálne navrhnutý tak, aby účinně a bezpečne odstránil kovové častice, ktoré sú zapustené do karosérie a urýchľujú ich koróziu. Tieto kovové častice pochádzajú hlavne z brzdového
prachu emitovaného inými vozidlami na diaľnici, ale taktiež zo znečistenia ovzdušia. 
Reagovaním s dažďovou vodou alebo vzdušnou vlhkosťou tieto častice oxidujú a
poškodzujú lak i samotnú farbu, čo urýchľuje koróziu karosérie. DEOXIDIZER
odstraňuje tieto kovové častice. Vaša karoséria znovu získa mäkký dotyk, originálny
lesk a ďalší vznik korózie sa výrazne spomalí.


 

Hlavné výhody

  • Odstraňovač vodného kameňa, oxidácia a zmáčadlo
  • Mimoriadne veľmi rýchlo odstraňuje brzdový prach a oxidáciu.
  • Veľmi dobrá priľnavosť k vertikálnym povrchom umožňuje, aby bol výrobok v kontakte s karosériou dlhšie, a preto je oveľa efektívnejšia.
  • pH-neutrálny, môže byť aplikovaný i na veľmi náchylné typy karosérií.
  • DEOXIDZER mení farbu pri kontakte s prachom z bŕzd a oxidáciou na karosérií, čo umožňuje vidieť jeho činnosť. Z bledej sa farba mení na tmavo ružovú.
  • Bez kyselín a zásad, nie je korozívny pre pokožku a oči.

Použitie

Dekontaminácia povrchu vozidiel. Umývacie centrá, lakovne a karosárske dielne, fleetové centrá. 

Bezpečnostné opatrenia pre použitie

Neaplikujte produkt na rozpálený povrch vozidla alebo na priamom slnku. Pri vyšších teplotách vždy najskôr schlaďte povrch vozidla. Nenechávajte produkt zaschnúť. Po umytí vždy opláchnite dostatočným množstvom čistej vody.

Pokyny k používaniu

Dodržujte odporúčané bezpečnostné opatrenia pre použitie chemických prípravkov a používajte vhodné ochranné pomôcky. Aplikujte produkt na karosériu a nechajte niekoľko sekúnd pôsobiť. Vyčkajte na zmenu farby produktu a v prípade potreby použite kartáč na odolné škvrny. Potom opláchnite dostatočným množstvom vody. Pre detailnejšie informácie sa obráťte na technickú podporu distribútora.

Skladovanie

Udržujte pevne uzavretý a chráňte pred chladom, mrazom, UV žiarením a teplom na dobre vetranom mieste. 

Legislatíva & bezpečnosť

Prečítajte si odporúčania uvedené v karte bezpečnostných údajov a na originálnom obale. Nemiešajte s inými produktami. Len pre profesionálne použitie. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. 

Prílohy

Fotografie

Servind Ilava

Sídlo spoločnosti v Ilave

# ## # #  # # #

Nahoru