Politika kvality a životného prostredia

Kvalita a životní prostředí

Spoločnosť SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je dovozcom a distribútorom autoopravárenských lakov, priemyselných lakov, príslušenstva pre lakovne, servisnej a garážovej techniky. Na slovenskom a českom trhu pôsobíme od roku1992 a patríme medzi popredných dodávateľov v uvedenom odbore. Na ceste k súčasnej pozícii a s cieľom trvalého skvalitňovania poskytovaných služieb sme prešli niekoľkými dôležitými momentmi a vývojovými etapami.

Medzi našich stálych zákazníkov patria stovky autolakovní a autoservisov. Nami dodávané produkty pre autoopravárenstvo sú schválené všetkými výrobcami a oficiálnymi dovozcami automobilov pôsobiacimi v SR. Rozsah pôsobnosti našej spoločnosti sa však tiež dynamicky rozširuje aj do oblasti výroby automobilov a subdodávateľského odvetvia automobilového priemyslu. V súvislosti so zavedením širokého spektra priemyselných lakov do sortimentu sú neoddeliteľnou súčasťou štruktúry našich klientov aj významné priemyselné podniky.

Zvoliť SERVIND znamená nielen získať prístup k vysoko kvalitným výrobkom a najpokrokovejším technológiám, ale predovšetkým získať aj širokú škálu služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Prednosťou našej spoločnosti je komplexnosť ponuky - možnosť odberu a dodávok všetkých potrieb z jedného miesta poskytovania služieb šitých na mieru konkrétnemu zákazníkovi. Pre našich zákazníkov organizujeme vo vlastnom informačnom centre pravidelné školenia a semináre, ktoré prispôsobujeme ich špecifickým potrebám a požiadavkám a zároveň odovzdávame informácie o pokrokových technologických postupoch a najnovších produktoch. Poskytujeme odborný poradenský servis zahŕňajúci napríklad odporúčanie použitia optimálnych lakovacích materiálov a postupov, technického vybavenia a hospodárneho procesu lakovania, poskytovanie koloristického servisu, pomoc pri riešení ekologických otázok a bezpečnosti práce ainé.  Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je aj odborný a rýchly servis všetkého náradia a zariadení zo sortimentu našej spoločnosti.

Svojou činnosťou chceme spolu s našimi zahraničnými dodávateľmi prispievať k tomu, aby sa naši zákazníci dostali na európsku úroveň. Našim cieľom je zabezpečiť v úzkom partnerstve špičkovú kvalitu autoopravárenského a priemyselného lakovania a vytvárať priestor pre väčšiu profitabilitu.

K naplneniu cieľov slúžia hlavné princípy:

  • spoliehame na kompetentnosť a zaujatie všetkých zamestnancov
  • využívame know-how medzinárodne uznávaných firiem a ich portfólia produktov
  • poskytujeme služby orientované na zákazníka a prispôsobujeme ich jeho potrebám
  • hlásime sa k ochrane životného prostredia a zdravia lakovačov

Veľmi si vážime spoluprácu so všetkými odberateľmi. Naším záujmom je nadviazať, rozširovať a upevňovať vzájomné vzťahy so všetkými obchodnými partnermi. Stále sa snažíme zvyšovať výkonnosť spoločnosti a ekonomickú úspešnosť, tak aby sme aj v budúcnosti zastávali popredné miesto na tuzemskom trhu, a získali tak výhodnú pozíciu oproti konkurencii. To nás núti k neustálemu zlepšovaniu manažmentu kvality, aby boli k plnej spokojnosti zákazníkov rýchlo a efektívne uspokojované ich požiadavky. Zaväzujeme sa, že budeme trvale podporovať všetky procesy, ktoré povedú k zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva kvality, plnenia jeho požiadaviek, plnenia politiky a cieľov kvality a predovšetkým rozvíjať partnerské vzťahy, pretože vo všetkom čo robíme, stojí na prvom mieste spokojný zákazník. Všetko čo robíme, robíme s dôrazom na jeho prospech.

# # # # # # # #

Nahoru