Proterra

Na báze obnoviteľných surovín

Ekologicky orientovaná filozofia Proterra zahŕňa celý hospodársky cyklus a jej súčasťou je aj spracovanie a likvidácia. Vďaka tomu môžu všetky produkty radu Proterra spracovávať drobní remeselníci i veľké priemyselné závody. Produkty sa navyše biologicky rozkladajú.

Inštitút pre lesné hospodárstvo v Drážďanoch preveril u všetkých výrobkov Proterra ich ekologickú nezávadnosť a vydal k nim certifikát. Spracovateľ a jeho zákazník tak majú istotu, že používajú ekologický produkt.

# ## # #  # # #

Nahoru