Robotické brúsenie

Jednotky v odbore sa v júni tohto roku dohodli a uzavreli memorandum o vzájomnej obchodnej a technickej spolupráci. Pôsobíme v oblasti dodávok materiálov a technológií pre prípravu a lakovanie povrchov. Takmer 30 rokov sa pohybujeme v segmentoch autoopravárenstva a priemyselnej výroby v Českej republike a na Slovensku. V oblasti priemyslu sa sústredíme na Automotive a subdodávateľov, ďalej sme aktívny v oblastiach Transportation, General Industry a povrchových úprav dreva. Spoločnost AMTECH, spol. s r.o. sa zase zaraďuje k najúspešnejším implementátorom SMT systémov, kolaboratívnych robotov a autonómnych mobilných robotov.

Na začiatku tohto roka absolvovali naši zamestnanci pracovný workshop vo fínskej Mirke, ktorá je globálnym hráčom v oblasti výroby brusiva, leštiacich pást a nástrojov pre brúsenie a leštenie. Tu práve na českom a slovenskom trhu zastupujeme. Hlavnou témou workshopu boli novinky v oblasti robotického brúsenia, keď boli predstavené hlavice pre robotické brúsenie radu Mirka AIROS. Počas stretnutia boli prezentované poznatky z použitia hlavíc v kombinácii s kolaboratívnymi produktami dánskeho výrobcu Universal Robots. „Hneď ako sme sa vrátili späť z Fínska, začali sme sa obzerať po zástupcovi týchto špičkových robotov u nás. Po zmapovaní trhu sme neváhali ani chvíľu a obrátili sa na najúspešnejšieho distribútora u nás, spoločnosť Amtech. Sme veľmi radi, že sme našli spoločnú reč a zistili, že naše spoločnosti majú veľmi podobnú filozofiu, a to privádzať na najmodernejšie pokrokové technológie a udávať tak trendy v odbore v tuzemsku.“, hovorí David Bártek, konateľ Servindu.

Spoločnosť Amtech sa zaraďuje k najúspešnejším distribútorom, spoločnosti Universal Robots A/S. Patričným dôkazom sú ocenenia dánskeho výrobcu robotov za rok 2017, kedy v Amtechu získali ocenenie Najrýchlejšie rastúci distribútor v strednej a východnej Európe, v roku 2018 potom Najlepší distribútor s najviac predanými robotmi v strednej a východnej Európe a v roku 2019 obdržali titul Distribútor s najviac predanými robotmi v strednej a východnej Európe. Spoločnosž Universal Robots bola založená v Dánsku v roku 2005 s cieľom sprístupniť robotickú technológiu malým a stredne veľkým podnikom. Jej kolaboratívne robotické ramená sa ľahko integrujú do existujúcich výrobných prostredí. So šiestimi osami a širokou flexibilitou sú skonštruované pre napodobovanie rozsahu pohybov ľudskej paže. S novými konfigurovateľnými bezpečnostnými funkciami sú robotické ramená Universal Robots jedinými zariadeniami tohto typu na svete, pri ktorých je možné inteligentne prispôsobiť pokročilé bezpečnostné funkcie špecifickým aplikáciám. Zariadenia sú ľahko obsluhovateľné a jednoducho programovateľné. Po celom svete je nainštalovaných viac ako 3 500 robotov UR.

„Kolaboratívna robotika sa stále viac dostáva do popredia v dobe, keď je nedostatok pracovních síl alebo sú ľudia využívaní k jednoduchej, často fyzicky náročnej a monotónnej práci. Ponúka preto zariadenia, ktoré pomáhajú túto prácu vykonávať a zamestnancov zaradiť na zaujímvaejšie pozície alebo ich nasadenie využiť účelnejšie. Intuitívna obsluha a jednoduché programovanie umožňuje ich rýchle nasadenie do výroby, zaujímavú variabilitu, vyššiu efektivitu a rýchlu ekonomickú návratnosť. Uplatnia sa tak i na pracoviskách s rozmanitejšou a striedavou výrobou a s požiadavkom na zachovanie stabilnej kvality pracovných operácií, ktorá býva vďaka ľudskému faktoru rôznych operátorov veľmi zložito dosahovaná. “, hovorí Radek Nekarda, majiteľ spoločnosti Amtech.

Osadením kolaboratívnych robotov Universal Robots radu UR brúsnou hlavicou Mirka AIROS, dochádza k možnosti vstupu do ďalšieho zaujímavého priemyselného segmentu. Tým je príprava povrchu pred lakovaním či inými ďalšími druhmi opracovania. Použitie môže nájsť v oblasti Automotive a jeho subdodávateľov, napríklad v oblasti brúsenia a leštenia exteriérových či interiérových dielov automobilov, pri lakovaní dielov v nábytkárskom priemysle a mnohých ďalších spracovaní povrchov, kde dochádza k opakovanému brúseniu v menších či väčších sériách. 

Naše spoločné memorandum má za cieľ jediné. Rýchle a ekonomicky zaujímavé rozšírenie posledných poznatkov v oblasti robotického brúsenia do Českej a Slovenskej republiky. Spoločnost Amtech je skúseným implementátorom kolaborativních robotov v najrôznejších odboroch a odvetviach. Je zárukou bezproblémovej implementácie robotického riešenia u zákazníka, jeho zaškolenia a uskutočňovania následného technického servisu. Naša spoločnosž má oproti tomu dlhoročnú skúsenosť s procesom brúsenia, prípravou povrchu, jeho lakovaním a finálnou. Do memoranda prináša garanciu výberu správneho brusiva, návrhu adekvátnej aplikácie a technologického postupu pri robotickom brúsení, budúcu technickú podporu a zaškolenie v oblasti povrchových úprav. V rámci spoločnej spolupráce sme sa okrem iného dohodli na inštalácii kolaboratívneho robota v priestorochz nášho lakovačského tréningového centra, ktoré je súčasťou nášho logisticko-administratívneho sídla v Tuchoměřiciach neďaleko Letiska Václava Havla Praha. Tu bude využívaný k demonštrácii jeho funkcionalí existujúcicm i potenciálnym zákazníkom v oblasti prípravy povrchu. Okrem toho bude využívaný k interným školeniam a testom za účelom nájdenia ďalších možností uplatnenia v oblasti brúsenia a do budúcnosti i leštenia. Samozrejmosťou je jeho nasadenie pri tréningoch a školeniach.

Najbližšími krokmi počas leta a začiatku jesene tohto roku budú už spomínaná inštalácia kolaboratívneho robota v tréningovom centre v Tuchoměřiciach a workshopy „Seminar in the Box“. Na odborné workshopy budú cielene pozývaní zástupcovia významných firiem, ktoré sa na českom a slovenskom trhu zaoberajú priemyselnými prípravami a úpravami povrchu.

Fotografie

Servind Ilava

Sídlo spoločnosti v Ilave

# ## # #  # # #

Nahoru