Servind vo štvrtom roku fungovania karosárskeho tréningového centra

V októbri roku 2016 sme otvorili špecializované Karosárske tréningové centrum v blízkosti svojho sídla v Tuchoměřiciach. Centrum bolo od samého začiatku vybavené špičkovým vybavením švédskeho dodávateľa technologií CAR-O-LINER pre karosárske opravy. Hneď v nasledujúcom roku sa podarilo dohovoriť s automobilkou BMW a realizovať, za podpory trénerov CAR-O-LINER, školenie pre karosárov autorizovaných servisov BMW zo strednej a východnej Európy.

Na jar 2018 sa karosárske centrum presťahovalo do úplne nových priestorov v Nučicích u Rudné, kde našlo väčšie a vhodnejšie priestory. Spoločne s technológiami od špičkových dodávateľov, CAR-O-LINER, Betag Innovation a Cromatec Technology, sa do nového centra presťahovali i už spomínané školenia BMW. Tieto školenia boli zamerané na výmenu vonkajších panelov, štruktúrovaných častí karosérie vrátane karbónových častí s využitím posledných technológií a pracovných postupov, stanovených výrobcom.

Ešte na jeseň toho roku na tieto školenia naviazalo školenie pre spoločnosť Porsche Česká republika, ktorá je importérom značiek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozidlá. Konkrétne tu, spoločne so školiteľmi importéra, zaisťovali naši tréneri školenie českej a slovenskej servisnej siete pre úplne nový Volkswagen Touareg. Tento model prináša do značky Volkswagen multimateriálovú karosériu, tak ako je používaná už u Audi. Teoretické školenia a praktické tréningy boli zamerané ako na opravy hliníkových konštrukčných prvkov tohoto modelu, tak i na vysokopevnostné materiály.

Ešte na konci rovnakého roku sme stihli niekoľko školení pre karosárov tuzemskej a slovenskeju servisnej siete značky Toyota. Tieto školenia pokračovali i na začiatku tohto roku 2019. Počas školení sa karosári zdokonaľovali v štrukturálnych karosárskych opravách. Za vyzdvihnutie stojí problematika výmeny častí z vysokopevnostnej ocele. Súčasťou školenia bola i certifikácia zúčastnených karosárov.

V marci v karosárskom centre v Nučicích sme privítali zástupcu značky Volvo. Prvé dve školenia boli pripravené pre prijímacích technikov a vedúcich servisov. Pre nich bolo, za podpory Volva, pripravené školenie na servisný proces, nový občiansky zákonník a technológiu opráv karosérií vrátane opráv typu smart repair.

Do polovice tohto roku sa tu striedali školenia Toyota a Volvo a ani po zvyšok roku nebude tréningové centrum zaháľať. Rozpracované a v plných prípravách sú už ďalšie školenia i pre rok 2020.

Okrem školenia pre automobilky a ich importérov tu súčasne prebiehajú i individuálne karosárske školenia priamo pre našich zákazníkov a partnerov. Karosárske tréningové centrum veľmi dobre plní i funkciu showroomu pre Servindom ponúkané vybavenie, náradie a spotrebný materiál pre karosárne. Bežnou praxou je, že manažér alebo majiteľ servisu so sebou privádza vedúceho servisu a karosára a za asistencie miestnych trénerov a produktových manažérov si v kľude majú možnosť všetko popozerať a hlavne vyskúšať. Pôvodne zamýšľaná návšteva na hodinu sa obyčajne preťahuje na niekoľko hodín. „Obrovskú radosť máme z toho, keď vidíme rozžiarené oči našich hostí, ktorí behajú po celom tréningovom centre a chcú si všetko sami vyskúšať. Nesmieme zabudnúť na spoluprácu so strednými odbornými školami automobilnými, keď sme pripravovali školenia ako pre učitľov odbornej výuky, tak i pre samotných študentov. Musíme na seba prezradiť, že interne nášmu tréningovému centru nepovieme inak ako „hračkáreň“. Určite už viete prečo:).“, hovorí Tomáš Cafourek, vedúci marketingu a produktového manažementu.

Počas všetkých školení je kladený dôraz na dodržiavanie technologických postupov opráv, antikoróznu ochranu a účastníkom školenia je umožnené vyskúšať si všetko hlavne po praktickej stránke. Samozrejmosťou je tréning na skutočných karosériách, tak aby oprava prebiehala čo najpodobnejšie každodennej praxi. Okrem toho je kladený dôraz na používanie ochranných pomôcok, čo v praxi býva občas zabúdané.

„Na všetkých školeniach získaváme od účastníkov spätnú väzbu. Stretávame sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Do nedávna totiž nebolo vôbec samozrejmosťou vyskúšať si všetky nadobudnuté vedomosti v praxi. Potvrdzuje sa tu i naše tvrdenie, že vďaka používaniu najmodernejších technológií a pracovných postupov sa darí opravy uskutočňovať oveľa rýchlejšie, jednoduchšie, kvalitnejšie a v neposlednom rade i bezpečne. 

Presvedčte sa o tom i vy a dohodnite si návštevu karosárského centra s vaším obchodným zástupcom. Budeme sa na vás tešiť!“, pozýva na návštevu Vladislav Šobáň, trenér karosárskeho centra.

Fotografie

Servind Ilava

Sídlo spoločnosti v Ilave

# # # # # # # #

Nahoru