Standocryl

Image Standocryl

Od januára 2007 nadobudla účinnosť smernica EÚ o riedidlách. Tá definuje prísne limity pre emisie organických rozpúšťadiel do ovzdušia. Na opravy laku môžu byť používané len také materiály, ktoré zodpovedajú novým pravidlám. Lakovne teda už nemôžu používať konvenčné lakovacie systémy, založené na organických rozpúšťadlách, ale musia sa preorientovať na používanie ekologicky šetrných výrobkov.

Európska smernica 2004/42/EG a jej realizácia v SR vo forme vyhl. 355/02 Zb. v znení vyhl. 509/05 Zb. zakazuje od januára 2007 dávať do obehu (až na malé výnimky) výrobky na opravu laku vozidiel s nadmerným podielom organických rozpúšťadiel. Navyše sa pripravuje ďalšia novela tejto vyhlášky. Preto Standox svojim zákazníkom ponúka výrobky, ktoré vo všetkých smeroch spĺňajú túto európsku VOC-smernicu.

Standocryl VOC vrchný lak je ideálny pre úsporné a ekologicky šetrné opravy vozidiel v UNI odtieni. Standocryl VOC lakovací systém sa skladá z 23 základných mixov, vyrobených pomocou špeciálnych pigmentov a technológie na báze živice. To robí zo Standocrylu extrémne kompaktný systém pre ekonomické opravy vozidiel, spĺňajúce VOC limity

# # # # # # # #

Nahoru