Systém One-Visit

Aplikácia jedným krokom

Standox ako prvý výrobca ponúka vďaka svojim pokrokovým lakovacím materiálom ucelenú radu výrobkov, ktoré možno od plniča po vrchný číry lak aplikovať jedným pracovným krokom ("one visit application").

Produkty sa nanášajú takým spôsobom, pri ktorom odpadá potreba odvetrania medzi jednotlivými nástrekmi. Zároveň je zaručené ešte lepší preschnutie lakovanej vrstvy.

Hlavné výhody One-Visit

One-Visit
  • Šetrí čas aplikácie v striekacom boxe
  • Zvyšuje produktivitu práce
  • Zvyšuje priepustnosť lakovne
  • Šetrí energiu a mzdové náklady
  • Znižuje riziko defektov v povrchovej úprave
  • Znižuje emisie prchavých organických látok a zaťaženie životného prostredia

 

Konkurenčná výhoda

Použitím materiálov One-Visit je možné vykonať viac práce pri zachovaní vynikajúcej kvality. To je dobrým predpokladom pre získanie konkurenčnej výhody oproti ostatným autolakovniam. Zároveň umožňuje flexibilne reagovať na zvyšujúci sa tlak na znižovanie nákladov zo strany poisťovní a ďalších obstarávateľov a pritom si zachovať dostatočnú rentabilitu pre ďalší rozvoj.

Názornú animovanú ukážku výhod systému One-Visit nájdete na YouTube tu .

Zaujímavosť

Standox prvýkrát predstavil projekt One-Visit už pred dvadsiatimi rokmi pri príležitosti veľtrhu Automechanika v roku 1992. Počas času tieto postupy aktívne rozvíjal a dnes v tejto oblasti disponujeme značným technologickým náskokom.

# # # # # # # #

Nahoru