Tesa

Tesa image

Spoločnosť Tesa je jedným z popredných výrobcov samolepiacich výrobkov a systémových riešení pre priemysel, obchod a spotrebiteľov. 125 rokov skúseností spoločnosti v príprave, nanášania a vývoji lepidiel a jedinečných produktových riešení, posunulo spoločnosť Tesa, so svojou centrálou v Hamburgu, do najvyššej ligy svetového obchodu v mnohých oblastiach uplatnenia.

Viac ako 6000 výrobkov, ktoré boli vyvinuté a vyrobené spoločnosťou Tesa, je predávané vo viac ako 100 krajinách sveta. Spoločnosť dosahuje viac ako tri štvrtiny svojho celkového príjmu vďaka systémovým riešeniam pripravených na mieru pre zákazníkov z priemysle. Zaisťuje tak v mnohých prípadoch zníženie nákladov na produkciu a optimalizáciu procesov, čím vylepšuje a skvalitňuje samotný výsledný produkt.

Spoločnosť Tesa ponúka autolakovníkom rozsiahly sortiment:

  • Maskovacie pásky
  • Olepovacie pásky

Pásky sú špeciálne prispôsobené všetkým profesionálnym požiadavkám autolakovníkov a opravárenských dielní.

Spoločnosť Tesa je popredným svetovým výrobcom lepiacich, maskovacích, ochranných, obojstranných pások a fólií vrátane celého radu súvisiacich produktov.

Strojárstvo

Vďaka veľmi širokému portfóliu produktov je spoločnosť tesa schopná pokryť prevažnú časť potrieb pások a fólií v strojárskom priemysle - najmä u výrobcov dopravnej techniky, strojov aj všetkých ďalších priemyselných výrobkov (napr. priemyselné / práškové lakovne).

# # # # # # # #

Nahoru