UV laky

Hesse UV laky sú zložené zo špeciálnych nenasýtených akrylových živíc. Laky sú vytvrdzované pomocou pôsobenia UV žiarenia určitej vlnovej dĺžky. Týmto spôsobom vznikajú povrchové úpravy s vynikajúcou odolnosťou. Výhodou je nízka spotreba na m² a minimálna materiálová strata, ako aj vytvrdnutie povrchu v zlomku sekundy a tým umožnené okamžité ďalšie spracovanie.

Podrobné pokyny na spracovanie nájdete v technických listoch daného produktu.

# ## # #  # # #

Nahoru