REFERENCIE

Medzi naše dosiaľ najvýznamnejšie projekty patrí spolupráca s Furch Guitars a IncoSystems

FURCH GUITARS - ROBOTICKÁ BUNKA PRE BRÚSENIE MEDZIVRSTIEV BEZFAREBNÉHO UV LAKU

PRACOVISKO

Na pracovisku vo firme Furch Guitars sme nainštalovali šesťosý kolaboratívny robot Universal Robots UR10e, ktorý je osadený brúsnou hlavou Mirka® AIROS 650CV s integrovaným odsávaním. Pracovisko obsahuje dve pracovné stanoviská pre dve gitary, tak aby bolo umožnené kontinuálne nasadenie robotického brúsenia. Robotické rameno brúsi prvú gitaru a následne prechádza do pozície brúsenia druhej gitary. Počas brúsenia gitary na druhej pozícii operátor vymení gitaru na prvom a naopak.

FUNKCIE

Pre zafixovanie gitary na brúsnom pracovisku slúži tŕň, na ktorom je gitara upevnená už počas plne automatického lakovania. Tŕň je v brúsnej bunke uložený do lôžka a samotná gitara je naviac z nebrúsenej strany fixovaná výsuvným stolom s prísavkami (vývevou)

Zaujímavosťou pracoviska je farebné led RGB osvetlenie, ktoré nahradzuje klasický stavový semafor typický pre priemyselné pracoviská. V prípade zistenej chyby alebo prerušenia brúsenia je celé pracovisko presvetlené červenou farbou. Pokiaľ je všetko v poriadku, pracovisko je osvetlené modrou farbou. Vďaka použitiu led technológie možno zvoliť farebnosť podľa požiadaviek zákazníka. 

BRUSIVO

Pri brúsení medzivrstiev UV lakov je z dôvodu ich veľkej tvrdosti používané brusivo Mirka Iridium. Brusivo je umiestnené v zásobníku jednotky automatizovanej výmeny, ktorá je integrovaná vo vnútri robotickej brúsnej bunky. Robotické rameno si podľa daného programu samo vyberá a prichytáva zodpovedajúce brusivo na suchý zips podložného taniera brúsnej hlavy. Opotrebené brusivo je z podložného taniera zložené opäť v jednotke automatizovanej výmeny brusiva a odpadne do príslušného boxu pre opotrebené brusivo.

FURCH GUITARS - ROBOTICKÁ BUNKA PRE BRÚSENIE TIEL GITÁR PRED LAKOVANÍM

PRACOVISKO

Pracovisko, ktoré slúži v spoločnosti Furch Guitars, pre brúsenie tiel akustických gitár pred lakovaním je osadené dvoma šesťosými kolaboratívnymi robotmi Universal Robots. Manipulačný robot UR5 zaisťuje vďaka univerzálnemu chápadlu osaenie desiatich rôznych typov gitár na unikátny otočný upínací stôl, ktorý gitaru nielen upne, ale i vycentruje do požadovanej pozície, potrebnej pre brúsenie. Spoľahlivé zafixovanie je zaistené vákuom, ktoré je generované vývevou. Druhý kolaboratívny robot UR10e slúži pre samotné brúsenie a je osadený brúsnou hlavou Mirka® AIROS 650CV s integrovaným odsávaním. Na danom pracovisku je telo gitár brúsené kompletne zo všetkých strán vrátane tzv. lubov (bokov).

POSTUP

Po dokončení brúsnej operácie je telo gitary odložené do odkladacieho boxu, odkiaľ si gitary odoberá operátor výroby.

Pracovisko využíva tak, ako v predchádzajúcom prípade, farebné led RGB osvetlenie, ktoré nielen osvecuje pracovisko, ale slúži i ako signalizácia stavu a priebehu robotického brúsenia.  

Pre danú brúsnu operáciu sa používa brusivo Mirka Gold. Brusivo je opäť umiestnené v jednotke automatizovanej výmeny brusiva, integrované vo vnútri robotickej brúsnej bunky. Tu si robotické rameno, podľa preddefinovaného programu, samo vyberá a prichytáva brusivo na podložný tanier brúsnej hlavy. Opotrebené brusivo je z podložného taniera zložené opäť v jednotke automatizovanej výmeny brusiva a odpadne do príslušného boxu pre opotrebené brusivo.

INCOSYSTEMS - UNIVERZÁLNA ROBOTICKÁ BUNKA PRE BRÚSENIE KARBÓNOVÝCH DIELOV

FUNKCIE

Realizované pracovisko v spoločnosti INCOsystems slúži pre brúsenie surových karbónových dielov pred plničom a ich následné brúsenie jednotlivých vrstiev po aplikácii špeciálnych plničov a lakov pre povrchovú úpravu karbónových dielov. Bunka je primárne určená pre brúsenie karbónových striech automobilov. Vďaka variabilite upnutia možno však využiť ale i na iné karbónové produkty, ako sú najrôznejšie exteriérové aerodynamické prvky, ale i interiérové diely z karbónu.

POSTUP

Brúsený diel je mimo robotickú bunku umiestnený na zakladací manipulačný vozík, ktorý možno individualizovať pre uchytenie rôznych tvarov a druhov dielov. Po zafixovaní dielu či dielov je vozík operátorom zasunutý do robotickej bunky, kde následne dochádza k spusteniu samotného robotického brúsenia.

Naše riešenie vychádza zo šesťosého robotického ramena kolaboratívneho robota UR10e, ktoré je rozšírené o siedmu os pojazdu, ukotveného k stropnej časti konštrukci pracoviska. Robotické rameno je osadené brúsnou hlavou Mirka® AIROS 650CV. 

BRUSIVO

Pri brúsení na tomto konkrétnom pracovisku je používané brusivo na mriežke Mirka Abranet, ktoré sa vyznačuje skvelým odsávaním prachu a dlhou životnosťou. Zvolený program vyberá správnu hrubosť brusiva pre danú brúsnu operáciu z jednotky automatizovanej výmeny brusiva. Použité brusivo je z podložného taniera zložené opäť v jednotke automatizovanej výmeny brusiva a odpadne do príslušného boxu pre opotrebené brusivo. 

Na dodatočné prianie zákazníka bude pracovisko dovybavené led RGB páskami pre signalizáciu stavu procesu, ako boli popisované pri riešení pre spoločnosť Furch.

Nastavenie súkromia a cookies 🍪

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti, súbory cookies.

 

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie