Karosárske opravy

Rozšírenie portfólia o produkty a technológie pre karosárne, s ktorým sme začali v roku 2015, a o rok neskôr otvorenie karosárskeho tréningového centra CAR-O-LINER s konceptom karosárskych tréningov a školení, bolo plánovaným vyvrcholením našej snahy a investícií do ponuky kompletného riešenia opráv po nehode. Prepojenie celého procesu opravy automobilov od karosárne po lakovňu, na strane dodávateľa, je unikátny nielen v Českej republike a na Slovensku, ale taktiež v celoeurópskom meradle. Nechceme len ponúkať jednotlivé produkty, ide nám o prenos komplexného know-how celého procesu opráv po nehodách na našich zákazníkov.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500