Servis

Servis

Voľbou našej spoločnosti nezískavate iba prístup k vysoko kvalitným výrobkom a najpokrokovejším technológiám v oblasti opravárenského lakovania, ale predovšetkým získavate aj širokú škálu služieb na vysokej profesionálnej úrovni:

 • záručný aj pozáručný servis na dodávané zariadenia, vybavenia a dielenské pomôcky
 • montáž a dopravu miešacieho zariadenia zadarmo
 • zaškolenie obsluhy zadarmo
 • možnosť vyhľadávať si aktuálne receptúry na Internete
 • tuzemské popr. i zahraničné školenia
 • koloristický softvér
 • Hot-Line: "horúca" telefonická linka pre Vaše koloristické otázky
 • zásobovanie až do domu
 • konzultácie pre manažment firiem s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu hospodárnosť firmy
 • odporúčania personálneho obsadenia
 • periodická aktualizácia receptúr
 • oficiálne schválenie všetkých produktov príslušnými inštitúciami v SR a ČR
 • kompletná odborná dokumentácia v slovenčine (informácie o produktoch, karty bezpečnostných údajov, úprava podkladov, lakovanie plastov, odstránenie chýb v lakovaní atď.)
 • poradenstvo v oblasti ochrany zdravia a ochrany životného prostredia
# # # # # # # #

Nahoru