Za naším úspechom stojí správne načasovanie, ...

Späť na výpis
Novinky a zaujímavosti
2. 2. 2023

...nebáť sa veci robiť inak a v neposlednom rade kompetentnosť a lojalita kolegov. Okrúhle výročia sú dobrou príležitosťou k zamysleniu sa a bilancovaniu. Pri príležitosti tridsiateho výročia Servindu sme využili príležitosť a vyspovedali Ing. Davida Bártka, konateľa spoločnosti. Zašli sme do začiatkov firmy, spýtali sme sa na kľúčové okamihy, ktoré ovplyvnili smerovanie firmy. Zistili sme, ako sa Servindu aktuálne darí a skúsili zistiť, čo sa pripravuje do ďalších rokov.

Servind oslávil 30 rokov na českom trhu. Za akých okolností vznikol a kto stál pri jeho zrode?

Servind pôvodne vznikol ako importér nemeckých lakovacích materiálů Standox na český a slovenský trh. Po nie dlhej dobe kolegovia rozšírili sortiment o brusivo, spotrebný materiál, vybavenie a technológie pre lakovne. Pri zrode firmy stáli pánovia Ing. Petr Kotval, ktorý súčasne zastával úlohu riaditeľa spoločnosti, a Prof. Dr. Franz Josef Rankl, v tej dobe predseda predstavenstva nemeckého chemického koncernu Herberts. Veľmi dôležitou postavou našej spoločnosti bol Ing. Josef Kotval, otec českého zakladateľa spoločnosti, ktorému sme vo firme nepovedali inak ako Senior. Práve Senior zohral zásadnú úlohu pri výbere prvých dodávateľov v oblasti príslušenstva a spotrebného materiálu, lakovacích technológií a taktiež priemyselných náterových hmôt. Ani Petr Kotval, ani Josef Kotval už bohužiaľ nie sú medzi nami.

A ako sa spoločnosti darí dnes a kde všade pôsobí?

V súčasnosti patríme k najväčším dodávateľom náterových hmôt v Českej a Slovenskej republike. Náš agregovaný obrat predstavuje cez 1,3 mld. korún. Celkom zamestnávame cez 200 spolupracovníkov a na trhu zastupujeme viac ako 100 výrobcov a dodávateľov. Máme dnes široko diverzifikované produktové portfólio i ponuku služieb. Okrem autoopravárenstva pôsobíme ešte v niekoľkých priemyselných segmentoch: automotive, teda v prvovýrobe automobilov a ich subdodávateľov, strojárenstve, koľajových vozidlách, aerospace, drevárskom a nábytkárskom priemysle. Aktuálne taktiež v oblasti robotizácie a automatizácie prípravy a úpravy povrchu.

Keď sa obzriete späť, ktoré miľníky v histrii vašéj spoločnosti považujete za najdôležitejšie?

Prvým dôležitým miľníkom bolo založenie priemyselnej divízie v roku 1995 so širokým sortimentom mokrých a práškových farieb a jej vstup do oblasti priemyslu vrátane automobilového. Následne stojí za vyzdvihnutie rok 2000, kedy sme otvorili špecializované školiace stredisko v pražských Střešoviciach s konceptom pravidelných lakovačských školení. Následne potom v roku 2016 sme v rámci tréningov a vzdelávania vybudovali karosárske tréningové centrum a intenzívne vstúpili do oblasti karosárskych opráv. V tom istom roku sa nám podarilo získať zastúpenie olejov a mazív Castrol pre segment autorizovaných servisov. Ako posledný, ale tiež veľmi dôležitý, miľník je vznik našej priemyselnej sekcie Business Development v roku 2020, ktorá sa venuje automatizácii a robotizácii procesov najmä v oblasti prípravy a finalizácie povrchu. To v priamej súvilosti s rýchlo sa rozvíjajúcim konceptom výroby Priemysel 4.0. Okrem toho permanentne dbáme o už zmieňovaný výber zamestnancov, výrobcov a dodávateľov v kombinácii s vytvorením adekvátnych podmienok v správnej dobe, tak aby bol využitý ich plný potenciál na trhu. Veľké poďakovanie v tomto ohľade patrí našim majiteľom, ktorí nám vždy umožnili investovať do ďalšieho rozvoja našej spoločnosti. Vďaka tomu sa v komplexnosti ponúkaných produktov i služieb, kompetentnosti našich zamestnancov a silnému zázemiu spoločnosti, jednoznačne zaraďujeme medzi celoeurópsku špičku.

V dobe vzniku Servindu stáli všetci dodávatelia lakovacích materiálov približne na rovnakej štartovacej čiare, spojili sa s jedným zo silných výrobcov lakovacích materiálov a začali podnikať na trhu. Vy ste sa však za týchto tridsať rokov pôsobenia vypracovali do pozície lídra trhu. Čo považujete za doterajšie najväčšie úspechy a aké kľúčoveé faktory ku nim viedli?

Za najväčšie úspechy považujem náš celoeurópsky výnimočný podiel na autoopravárenskom trhu so značkou Standox, ucelenú ponuku pre kompletné zaistenie opravy vozidla po nehode, ďalej sú to naše dodávky do všetkých automobiliek v Českej republike a na Slovensku, dominantný podieí na trhu koľajových vozidiel a technologický leadership v mnohých oblastiach.

Čo by som chcel ale vyzdvihnúť je, že za týmito úspechmi stojí ich správne načasovanie a kombinácia všetkých patričných faktorov. Medzi hlavné atribúty patria kompetentnost, entuziazmus i lojalita kolegov a taktiež výber správnych dodávateľov, ktorí vždy patrili, a naďalej patria, k technologickej špičke svojho odboru. Ďalšími nemenej dôležitými faktormi bola odvaha sa púšťať do nových projektov, prinášať netradičné riešenia, správne načasovanie rozvoja produktového portfólia či investíc do svojho rozvoja v momentoch, keď ostatní svoje podnikanie skôr konsolidovali. Vyššie uvedené nám v priebehu rokov umožnilo opustiť rolu dodávateľa a stať sa skutočne komplexným partnerom našich zákazníkov. 

Existuje naopak niečo, čo sa úplne nepodarilo a čo by ste urobili inak?

Jednoznačne najväčším neúspechom pre spoločnosť bola nevydarená investícia v Kazachstane. Tu sme boli jednoducho „v nesprávnom čase na nesprávnom mieste“. A čo by sme robili inak? Veľa vecí. Nikto predsa nerobí všetko správne. Ale dôležité je poučiť  sa z vlastných chýb, napraviť ich, veci posúvať a zdokonaľovať. To je naša filozofia. Len týmto spôsobom sme schopní udržať si svoju existujúcu pozíciu, a i naďalej sa rozvíjať.     

Ako sa počas rokov zmenili zákazníci a trh?

Trh sa na strane  ponuky i dopytu zmenil naozaj dramaticky. Veď na začiatku nášho podnikania, teda v ranných 90. rokoch, sa trhy, a nielen ten autoopravárenský, najskôr začali formovať. Od úplných počiatkov dodávok, kedy sa často predávalo len presné množstvo miešanej farby priamo na daúou zákazku, sme sa posunuli opravdu do úplne inej dimenzie fungovania. Zákazníci sú oveľa náročnejší, výrobcia profesionálnejší a komplexnejší, dodávatelia flexibilnejší, opravy sofistikovanejší. Za tých 30 rokov urobil celý svet neskutočný technologický pokrok a s ním i relatívne konzervatívne autoopravárenstvo – v kvalite, efektivite, ekologických aspektoch používaných lakovacích materiálov, príslušenstve i technologickom vybavení, v bezpečnostných systémoch a štrukturálnych materiáloch vozidiel, v technologických postupoch i nárokoch na znalosti zamestnancov pri opravách, v legislatívnom rámci atď. Ale tieto zmeny chodia vždy „vo vlnách“ a my sa práve na prahu tejto ďalšej nachádzame. A táto bude naozaj veľká.

Môžete nám poodhaliť vaše plány a vízie do budúcnosti?

Budeme sa neustále sústrediť na postupný a logický rozvoj nášho produktového portfólia i nadväzujúcich služieb a flexibilne prispôsobovať našu stratégiu potrebám meniaceho sa trhu, ktoré sú nevyhnutené. Aktívne sme vstúpili do sveta robotizácie a automatizácie. Tu vidíme veľký priestor a potenciál v rámci obchodnej synergie s našimi existujúcicmi trhovými segmentami. A kto vie, možno prekvapíme i nejakou akvizíciou.  Ale aby sme boli schopní naše budúce plány a vízie napĺňať, musíme prioritne zaistiť udržanie adekvátnej starostlivosti o existujúcich zákazníkov. V tomto ohľade plánujeme ďalšie kvalitatívne a kvantitatívne posilnenie nášho tímu a významné rozšírenie existujúceho areálu v Tuchoměřiciach. To ako v rámci administratívy a logistiky, tak taktiež v rámci technologického zázemia spoločnosti.

Ďakujeme za rozhovor.

Späť na výpis
Nastavenie súkromia a cookies 🍪

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti, súbory cookies.

 

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie