Významné mílniky spoločnosti

2012

2012
Otvorenie nového sídla materskej spoločnosti pri príležitosti 20 ročného pôsobenia spoločnosti Servind. V lokalite obce Tuchoměřice v blízkosti ruzyňského letiska tak vznikol administratívno-logistický komplex s najmodernejším školiacim strediskom v strednej a východnej Európe.
Získanie zastúpenia spoločnost'ou NOVATIC, producenta antikoróznych a priemyselných náterových systémov.


2010
Úspešné zavedenie novej revolučnej technológie SYMACH pre úsporné sušenie autolakov v partnerských autolakovniach.
Vstup spoločnosti do segmentu nábytkárskeho priemyslu s kompletným sortimentom pre povrchové úpravy.


2009
Zavedenie siete nezávislých servisov a lakovní REPANET, pracujúcich s produktami STANDOX, v Slovenskej republike.


2007
Plošné zavedenie vodouriediteľných ekologických autolakov Standohyd. Komplexné preškolenie zákazníkov a obchodných partnerov do novej technológie vo vlastnom školiacom stredisku.


2002
Otvorenie vlastného sídla SERVIND SLOVAKIA s.r.o. v Ilave. Súčasťou sídla je kompletné administratívno-logistické centrum vrátane moderného školiaceho strediska.


2001
Zomrel zakladateľ spoločnosti Ing. Petr Kotval.


1995
Vznik divízie priemyselných náterových hmôt so širokým sortimentom "mokrých aj práškových" farieb. Expanzia spoločnosti do oblasti priemyslu vrátane automobilového priemyslu a jeho subdodávateľských odvetví.


1994
Rozšírenie portfólia v oblasti príslušenstva a vybavenia pre autolakovne o prijatí exkluzívnych producentov MIRKA (brusivo, leštenie, brúsne náradie), Colad (pomôcky pre lakovanie), SATA (striekacia technika a ochrana dýchacích ciest), Hamach a FESTO (brúsne náradie), Lutro a TERMOMECCANICA (striekacie a sušiace kabíny) a iné. Servind sa stáva systémovým dodávateľom kompletného sortimentu pre autolakovne ... "všetko z jednej ruky".
Založenie spoločnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom.


1992
Založenie obchodnej spoločnosti SERVIND s.r.o.. Podpísanie zmluvy o výhradnom zastúpení pre Českú a Slovenskú republiku s popredným európskym výrobcom autolakov Standox v nemeckom Wuppertale. Spoločnosť začína svoju činnosť v Prahe v Střešoviciach s piatimi zamestnancami.

# # # # # # # #

Nahoru