Program špecializačného vzdelávania

Profesia - Autolakýrnik

Rovnako ako naši zákazníci, cítime i my potrebu mať kvalifikovaných lakovačov. Z tohoto dôvodu sme spustili rekvalifikačné kurzy, počas ktorých si záujemcovia môžu doplniť ako teoretické vzdelanie, tak i praktické vedomosti. Po úspešnom absolvovaní si účastníci odnesú certifikát, ktorý je platný po celej Európskej únii. 

Vzdelávací program „Autolakýrnik“ je orientovaný na získanie zručností a vedomostí v oblasti lakovníckych prác motorových vozidiel. Nakoľko je trh práce nedostatočne zabezpečený kvalifikovanou odbornou pracovnou silou, je možné získať prostredníctvom kurzu úplnú rekvalifikáciu (absolvovaním Modulu A - prípravné práce a Modulu B - lakovanie), čo by viedlo k získaniu kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce.

Samozrejmosťou sú u nás pravidelné školenia a tréningy, kde naši tréneri a technickí zástupcovia predávajú účastníkom posledné odborné informácie a zoznamujú ich s najnovšími lakovačskými trendami, tak aby sa neustále zlepšovali klasifikácie a vedomosti lakovačov.

 

Druh vzdelávania:                rekvalifikačné - špecializačné

Forma vzdelávania:            prezenčnou, prípad. kombinovanou formou

( pri kombinovanej forme 54h dištančná časť a 240h prezenčná časť )

 

Účastníci kurzu budú zaradení v poradí, v akom sa budú prihlasovať. Prihlasovanie na kurz je možné počnúc dnešným dňom. 

Zahájenie kurzu je plánované na  1.9.2024.

 

Ciele a špecifické ciele:

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je:

  • získať nové vedomosti a praktické zručnosti v oblasti autolakovníckych prác

 

Špecifické ciele sú zamerané na jednotlivé pracovné činnosti spojené s autolakovníckymi prácami. Špecifické ciele sú:

  • tmeliť a brúsiť rôzne druhy podkladov pre lakovnícke a autolakovnícke práce
  • nanášať lakovacie materiály striekaním so striekacou pištoľou
  • vykonávať konečnú úpravu dekoratívneho lakovania brúsením a leštením
  • brúsiť a leštiť laky
  • obsluhovať zariadenia na prípravu lakovacích materiálov
  • obsluhovať zariadenia pre sušenie a vytvrdzovanie nalakovaných dielov karosérii a kompletných karosérii vozidiel
  • obsluhovať linky pre povrchovú úpravu karosérií vozidiel lakovacími materiálmi

 

Obsah vzdelávacieho programu je určený učebnými osnovami vzdelávacieho programu a je zameraný na rozvoj praktických zručnosti v oblasti autolakovníctva.

 

Špecializačné vzdelávanie bude realizované prezenčnou formou. V prípade nepredvídaných okolností môže byť časť aj dištančnou formou.

 

Študijné materiály budú frekventantom poskytnuté v priebehu vzdelávania.

 

Teoretická časť vzdelávacieho programu bude overená písomne, formou vypracovania testu (v rozsahu 20 zadaných otázok). Vypracované úlohy budú frekventantmi odovzdané elektronicky a sú podmienkou k záverečnému ukončeniu vzdelávania.

 

Praktická časť bude realizovaná prezenčnou formou v priestoroch Školských dielni Strednej odbornej školy dopravnej, Košická 2, Žilina a v spoločnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o., Ilava kde budú mať frekventanti možnosť vyskúšať si lakovanie aj v pracovných podmienkach spoločnosti, ktorá spolupracuje s COVaP pre automobilový priemysel a je zabezpečená potrebným technickým vybavením. V rámci praktickej časti vzdelávania frekventanti majú možnosť nadobudnuté teoretické vedomosti upevniť a pretaviť do praktických zručností vykonávaním činností zameraných na autolakovnícke práce.                     

 

Praktická časť vzdelávacieho programu dáva dostatočný priestor aj na výmenu skúseností a odbornú diskusiu medzi frekventantmi.                                

Výstupom praktickej časti vzdelávania je  praktická realizácia úloh vylosovanej témy pred komisiou.

 

Tu si môžete stiahnuť podklady ku špecializačnému vzdelávaniu.

 

Predpokladom špičkového vzdelávania je tréner, ale zabudnúť nemôžme ani na zázemie a vybavenie poslednými technológiami. Práve takéto nájdete u nás v Lakovačskom tréningovom centre v Ilave a v Tuchoměřiciach, na ktoré sme náležite hrdí. Prehliadnuť si ho môžete tu.

Nastavenie súkromia a cookies 🍪

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti, súbory cookies.

 

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie