Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť SERVIND SLOVAKIA  s.r.o. je obchodná spoločnosť, založená v roku 1994 pôsobiaca na trhu autoopravárenského lakovania, automobilového priemyslu a priemyselnej výroby. Svojím zameraním sa radí medzi popredných dodávateľov autoopravárenských lakov a veľkou konkurenčnou prednosťou je možnosť zabezpečenia komplexného vybavenia lakovní. Od spotrebných materiálov a pracovných nástrojov až po garážovú a sušiacu techniku. V posledných dvoch rokoch sa spoločnosť dynamicky rozvíja aj v oblasti lakovania a úpravy povrchov v drevárskom a nábytkárskom priemysle.

Provozovna Servind Slovakia

S cieľom byť zákazníkom vždy nablízku, prevádzkuje mimo pobočky v Ilave i regionálnu pobočku v Košiciach. Vďaka tomu je schopná flexibilne pokryť všetky potreby svojich zákazníkov po celej Slovenskej republike.

Zvoliť Servind neznamená len získať prístup k vysoko kvalitným výrobkom a najpokrokovejším technológiám, ale predovšetkým získať širokú škálu sprievodných služieb na profesionálnej úrovni. Prednosťou je komplexnosť ponuky - možnosť odberu a dodávok rôznych potrieb z jedného miesta a poskytovanie služieb šitých na mieru konkrétnemu zákazníkovi. Svojou činnosťou sa chce spolupodieľať na úspechu svojich zákazníkov nielen v slovenskom ale aj celosvetovom meradle.

Pre svojich zákazníkov organizuje vo vlastnom školiacom centre pravidelné semináre a praktické školenia, ktoré prispôsobuje ich špecifickým potrebám a požiadavkám. Zároveň im odovzdáva informácie o najnovších technologických postupoch a produktoch. Poskytuje tiež odborný poradenský servis. Je držiteľom niekoľkých certifikátov pre záručný aj pozáručný servis.


SERVIND SLOVAKIA s.r.o.
Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava
IČO: 31 600 760

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 2557/R.

 

# # # # # # # #

Nahoru